Tag: ภูมิประเทศ

วิจัย

เส้นทางโบราณ ขึ้นเขาพนมรุ้ง

วิเคราะห์และเรียบเรียง : สุวภา ศรีสัตยเสถียร, เกชา เจริญศิริมณี และ สันติ ภัยหลบลี้ นอกเหนือจากปราสาทตาควาย ปราสาทพิมาย ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทเล็กๆ น้อยๆ อีกว่าหลักร้อย ในแถบภาคอีสานตอนล่าง ปราสาทพนมรุ้ง ถือเป็นอีกหนึ่งในแลนด์มาร์คทางศาสนาที่สำคัญของ ...
เรียนรู้

4 วิธี จับพิรุธภูมิประเทศ ด้วยตัวเลข

ดัชนีธรณีสัณฐาน (geomorphic index) คือ การวิเคราะห์ ธรณีสัณฐาน (morphology) หรือ ภูมิลักษณ์ (landform) หรือ พื้นผิวโลก ในเชิงปริมาณ (ตัวเลข) โดยอาศัยข้อมูลภูมิประเทศทั้งในรูปของ ภาพถ่ายดาวเทียม (sattelite image) ...
แผนที่

28 บุรีรัมย์ : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม จังหวัดบุรีรัมย์ แผนที่ทั่วไป คำอธิบาย : แผนที่และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทุกๆ ท่านนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม และมอบให้แก่คุณครู-นักเรียน เพื่อใช้ในการเรียน-การสอน เท่านั้น ห้ามมิให้นำแผนที่เหล่านี้ไปใช้ ดัดแปลง หรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ส่วนตัว ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนที่และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะมีประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชุมชน ...
แผนที่

1 กระบี่ : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม จังหวัดกระบี่ แผนที่ทั่วไป คำอธิบาย : แผนที่และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทุกๆ ท่านนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม และมอบให้แก่คุณครู-นักเรียน เพื่อใช้ในการเรียน-การสอน เท่านั้น ห้ามมิให้นำแผนที่เหล่านี้ไปใช้ ดัดแปลง หรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ส่วนตัว ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนที่และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ...