วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและปัจจัยการไหลของน้ำผิวดิน
  • เพื่อทราบชนิด ระบบและรูปแบบของธารน้ำ
  • เพื่อทำความเข้าใจระบบการบริหารจัดการน้ำ ภัยพิบัติและการบรรเทา

เนื้อหา

  • วัฏจักรอุทกวิทยา (Hydrological Cycle)
  • ปัจจัยการไหลของธารน้ำ (Factor of Stream Flow)
  • ชนิดของธารน้ำ (Type of Stream)
  • ระบบและรูปแบบธารน้ำ (Drainage System and Pattern)
  • ภัยพิบัติน้ำท่วมและการบรรเทา (Flooding Hazard and Mitigation)
  • แบบฝึกหัด
  • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) วัฏจักรอุทกวิทยา (Hydrological Cycle)

วัฏจักรของน้ำ (Water Cycle)

2) ปัจจัยการไหลของธารน้ำ (Factor of Stream Flow)

กำเนิดธารน้ำและปัจจัยการไหล

3) ชนิดของธารน้ำ (Type of Stream)

ชนิดและภูมิลักษณ์ของธารน้ำ

4) ระบบและรูปแบบธารน้ำ (Drainage System and Pattern)

การจัดระบบและจัดจำแนกรูปแบบธารน้ำในธรรมชาติ

5) ภัยพิบัติน้ำท่วมและการบรรเทา (Flooding Hazard and Mitigation)

ภัยพิบัติน้ำท่วม และการบรรเทา

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 8 น้ำผิวดิน

ความรู้เพิ่มเติม

รำลึกมหาอุทกภัยปี 2554 – ถอดบทเรียนเพื่อป้องกันภัยตามแนวคิดทางธรณีสัณฐานวิทยา

น้ำหนุนกรุงเทพฯ เกิดยังไง ?

How to ดู : คลองคนขุดโบราณ

บนโลกใบนี้ เศษตะกอนไปตกอยู่ตรงไหนได้บ้าง

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: