วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 7 : การผุพังและย้ายมวล (Weathering and Mass Wasting)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนผุพังทั้งทางกายภาพและเคมี
 • เพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดและการจำแนกชนิดของดิน
 • เพื่อจำแนกภัยพิบัติการย้ายมวล

เนื้อหา

 • การผุพัง (Weathering)
 • การผุพังทางกายภาพ (Physical Weathering)
 • การผุพังทางเคมี (Chemical Weathering)
 • ดิน (Soil)
 • การย้ายมวล (Mass Wasting)
 • ชนิดของการย้ายมวล (Type of Mass Wasting)
 • แบบฝึกหัด
 • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) การผุพัง (Weathering)

2) การผุพังทางกายภาพ (Physical Weathering)

3) การผุพังทางเคมี (Chemical Weathering)

หินก้อนใหญ่ ผุพังได้ยังไง ไปดูกัน

4) ดิน (Soil)

ดิน เบื้องต้น

5) การย้ายมวล (Mass Wasting)

6) ชนิดของการย้ายมวล (Type of Mass Wasting)

6 รูปแบบภัยพิบัติจากการย้ายมวล กับความเข้าใจเรื่องดินถล่ม

ภัยพิบัติการทรุดตัวของพื้นดิน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 7 การผุพังและการย้ายมวล

ความรู้เพิ่มเติม

หินนาคา ภูลังกา กับธรณีวิทยาน่ารู้

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: