วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 6 : ภูเขาไฟและหินอัคนี (Volcano and Igneous Rock)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแมกมาและภูเขาไฟ
 • เพื่อจำแนกรูปแบบของภัยพิบัติภูเขาไฟ
 • เพื่อจำแนกภูมิลักษณ์และวัสดุภูเขาไฟทั้งที่ได้จากการปะทุของลาวาและการแทรกดันของแมกมา

เนื้อหา

 • ภูเขาไฟ (Volcano)
 • แมกมา (Magma)
 • การปะทุของภูเขาไฟ (Volcanic Eruption)
 • ภูมิลักษณ์ภูเขาไฟ (Volcanic Morphology)
 • ภัยพิบัติภูเขาไฟ (Volcanic Hazard)
 • วัสดุภูเขาไฟ (Volcanic Material)
 • แบบฝึกหัด
 • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ 😊

1) ภูเขาไฟ (Volcano)

2) แมกมา (Magma)

3) การปะทุของภูเขาไฟ (Volcanic Eruption)

4) ภูมิลักษณ์ภูเขาไฟ (Volcanic Morphology)

5) ภัยพิบัติภูเขาไฟ (Volcanic Hazard)

6) วัสดุภูเขาไฟ (Volcanic Material)

แบบฝึกหัด

ความรู้เพิ่มเติม

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: