สิ่งที่ภูเขาไฟผุยออกมา ไม่ได้มีลาวาแค่อย่างเดียว

กรวดภูเขาไฟ กรวดภูเขาไฟ (pyroclastic) คือ เศษหินเดิมของปากปล่องภูเขาไฟที่ระเบิดออกมาจากการปะทุของภูเขาไฟอย่างรุนแรงของลาวาที่มีความหนืดสูง ทำให้ได้ชิ้นส่วนที่มีขนาด รูปร่าง และเนื้อหินที่แตกต่างกัน ซึ่งนักธรณีวิทยาจำแนกกรวดภูเขาไฟตามขนาด ดังแสดงในตารางด้านล่าง ชนิด ขนาด (มม.) ลักษณะเฉพาะ ฝุ่นภูเขาไฟ (dust)  < 0.2 ฟุ้งได้ไกลและอยู่ในอากาศได้นาน เถ้าภูเขาไฟ (tuff) 0.2-0.4 เนื้อแก้ว เมือสะสมตัวจะหลอมเป็นหิน มูลภูเขาไฟ (cinder) 4-32 ขนาดเท่าเมล็ดถั่วลันเตา ลาพิลลี (lapilli) 2-64 ขนาดเท่ากับลูกวอลนัท บอมบ์ (bomb)  > 32 คล้ายกับลูกรักบี้ เกิดจากการเสียดสีกับอากาศขณะปะทุ บล็อก (block)  > 64 อาจเป็นเศษหินเดิมที่อยู่ในปล่องภูเขาไฟ นอกจากวัสดุขนาดต่างๆ ที่ได้จากการปะทุของภูเขาไฟ ในส่วนของแมกมาที่อยู่ใต้พื้นผิวโลกหรือลาวาที่ไหลหลากขึ้นมาบนผิวโลก เมื่อเย็นและแข็งตัวกลายเป็นหิน เรียกว่า หินอัคนี (igneous rock) ซึ่งแบ่งตามสภาพแวดล้อมการเกิดหินอัคนีดังกล่าวได้ 2 ชนิด คือ 1) หินอัคนีภูเขาไฟ และ 2) หินอัคนีบาดาล หินอัคนีภูเขาไฟ หินอัคนีภูเขาไฟ (volcanic rock) หรือ หินอัคนีปะทุ … อ่านเพิ่มเติม สิ่งที่ภูเขาไฟผุยออกมา ไม่ได้มีลาวาแค่อย่างเดียว