น้ำหนุน กรุงเทพ ฯ เกิดยังไง ?

นอกจากมวลน้ำทางตอนเหนือที่มีโอกาสไหลบ่าและท่วมพื้นที่ราบลุ่มตอนล่างของภาคกลาง ประเทศไทย กรุงเทพ ฯ และจังหวัดต่างๆ ทางตอนล่างที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านก็มีโอกาสได้รับภัยพิบัติทางน้ำ เพิ่มอีกหนึ่งรูปแบบ ซึ่งก็คือ น้ำล้นตลิ่ง หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า น้ำหนุน ซึ่งมักจะเกิดในช่วง 2 เดือนสุดท้าย ปลายปี คือ พฤศจิกายน และธันวาคม และด้วยความที่สังคมออนไลน์ทุกวันนี้ค่อนข้างจะรวดเร็ว ทำให้เหตุการณ์น้ำหนุนล่าสุดในปี พ.ศ. 2564 เป็นที่จับตาของคนทั่วประเทศว่าตอนนี้ โลกกำลังวิบัติ เพราะน้ำทะเลกำลังสูงขึ้น และกรุงเทพฯ กำลังทรุดตัวลง ชาวกรุงเทพและปริมณฑลหลายท่านมีความกังวลถึงขนาดมีแนวคิดว่าจะไปหาพื้นที่ทางภาคเหนือหรือภาคอีสาน เป็นที่อยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิต แต่ก่อนที่จะเสียเงินเสียทอง หอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่ที่อื่น ผู้เขียนอยากให้ชาวกรุงเทพที่ยังกังวลอยู่ ได้อ่านบทความนี้เสียก่อน เผื่อจะช่วยตัดสินใจได้ว่าสถานการณ์กรุงเทพในอีก 50 ปีหรือ 100 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แรงดึงดูดระหว่างมวลที่ดึงดูดมวลน้ำให้ขึ้นสูง-ลงต่ำ จนเป็น กระแสน้ำขึ้น-น้ำลง (tidal current) เกิดจากสูตรนี้ ซึ่งมีตัวแปร ที่ส่งผลต่อความแรงใน … อ่านเพิ่มเติม น้ำหนุน กรุงเทพ ฯ เกิดยังไง ?