รำลึกมหาอุทกภัยปี 2554 – ถอดบทเรียนเพื่อป้องกันภัยตามแนวคิดทางธรณีสัณฐานวิทยา

ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอาจเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่อยู่กับน้ำ ริมน้ำ ริมคลอง ที่คุ้นชินกับการท่วมเกือบทุกปี แต่สำหรับแหล่งชุมชนเมือง อุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว การท่วมจากแม่น้ำที่ไม่เป็นธรรมชาติ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายมากมาย กรณีมหาอุทกภัยปี 2554 เป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดในการประเมินธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดทางกายภาพหลายประการในการระบายน้ำ และความล้มเหลวในความพยายามที่จะควบคุมธรรมชาติ ในบทความนี้ผู้เขียนได้ลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นช่วงกลางถึงปลายปี พ.ศ. 2554 รำลึกและวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในมุมมองของนักธรณีสัณฐานวิทยา เพื่อให้เห็นว่าปัญหาทางกายภาพเป็นอย่างไร ทั้งนี้ผู้เขียนมุ่งหวังเพียงเพื่อนำเสนอข้อมูล แนวคิด และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ธรณีสัณฐานวิทยาที่ข้อมูลบางอย่างไม่เคยได้ถูกนำมาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยมาก่อน ซึ่งผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์หากนำข้อมูลนี้มาใช้ประกอบการวางแผนป้องกันอุทกภัยในอนาคต เหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 (2011 Thailand mega-flood ) จัดว่าเป็นพิบัติภัยครั้งใหญ … อ่านเพิ่มเติม รำลึกมหาอุทกภัยปี 2554 – ถอดบทเรียนเพื่อป้องกันภัยตามแนวคิดทางธรณีสัณฐานวิทยา