Tag: สามพันโบก

สำรวจ

แก่ง โบก – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 21

สามพันโบก ต. เหล่างาม อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานีhttps://goo.gl/maps/GMTvN9HuPkMvsXpo6 แก่งตะนะ ต. โขงเจียม อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานีhttps://goo.gl/maps/c4AdAphLcU9gzYzU9 แก่งสะพือ ต. พิบูล อ. ...
สำรวจ

ธรณีวิทยา x กุมภลักษณ์

1) ชุดความเชื่อ ณ แม่น้ำโขง นอกจากปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ที่มักจะขึ้นมาให้ชมในวันออกพรรษาของทุกปี อีกปรากฏการณ์ที่มักจะสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านริมฝั่งโขงอยู่บ่อยๆ คือ 1) เกิดน้ำแตกฟอง น้ำวนบิดเกลียว ในช่วงน้ำหลาก 2) ในช่วงน้ำลด พบหินฐานท้องน้ำเป็นรูเป็นหลุมรูปทรงกลม จำนวนมาก รวมทั้ง 3) ...