Tag: ลานหินตัด

วิจัยสำรวจ

เส้นทางขนหิน ไปสร้างปราสาทหิน พิมายและพนมวัน โคราช

ปราสาทหินพิมาย อ. พิมาย และปราสาทหินพนมวัน อ. เมือง จ. นครราชสีมา ภูมิศาสตร์ โคราช ลำเชียงไกร ลำตะคอง ลำมูล ลำจักรราช 1 แหล่งตัดหินมอจะบก (ติดถนนมิตรภาพ) 2 ...