วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 15 : ลำดับชั้นหิน (Stratigraphy)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อทราบการแบ่งช่วงอายุและลำดับเวลาทางธรณีวิทยา
 • เพื่อเข้าใจหลักการลำดับชั้นหินและการกำหนดอายุสัมพัทธ์
 • เพื่อเข้าใจหลักการกำหนดอายุสัมบูรณ์

เนื้อหา

 • ธรณีกาล (Geological Time Scale)
 • ลำดับชั้นหิน (Stratigraphy)
 • ฟอสซิล (Fossil)
 • การกำหนดอายุสัมบูรณ์ (Absolute-age Dating)
 • การกำหนดอายุด้วยวิธีกัมมันตรังสี (Radiometric Dating)
 • การกำหนดอายุด้วยวิธีเรืองแสง (Luminescence Dating)
 • การกำหนดอายุด้วยวิธีเทียบเคียง (Relative Dating)
 • แบบฝึกหัด
 • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) ธรณีกาล (Geological Time Scale)

2) ลำดับชั้นหิน (Stratigraphy)

กฏ 8 ข้อ การลำดับเรื่องราวทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นบนโลก

3) ฟอสซิล (Fossil)

ฟอสซิลและวิธีการเกิดฟอสซิล

4) การกำหนดอายุสัมบูรณ์ (Absolute-age Dating)

การหาอายุวัสดุทางธรณีวิทยาและโบราณคดี

5) การกำหนดอายุด้วยวิธีกัมมันตรังสี (Radiometric Dating)

การหาอายุด้วยวิธีคาร์บอน-14

การหาอายุด้วยวิธีโปแตสเซียม-อาร์กอน

การหาอายุด้วยวิธีรูบิเดียม-สตรอนเทียม

6) การกำหนดอายุด้วยวิธีเรืองแสง (Luminescence Dating)

การหาอายุด้วยวิธีเปล่งแสง : ตอน 1 ทฤษฏีและการประยุกต์เพื่อหาอายุ

7) การกำหนดอายุด้วยวิธีเทียบเคียง (Relative Dating)

การหาอายุด้วยวิธีเทียบเคียง

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 15 การลำดับชั้นหิน

ความรู้เพิ่มเติม

การหาอายุด้วยวิธีกาลานุกรมต้นไม้

การหาอายุทางธรณีวิทยาและโบราณคดีจากสัญญาณสนามแม่เหล็กโลกบรรพกาล

การหาอายุด้วยวิธีออบซิเดียน

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: