การหาอายุด้วยวิธีวงปีต้นไม้

การหาอายุด้วยวิธี วงปีต้นไม้ (tree-ring dating) หรือเรียกแบบเป็นทางการว่า การหาอายุด้วยวิธีกาลานุกรมต้นไม้ (dendrochronology) เป็นหนึ่งในหลายๆ วิธี การหาอายุสัมบูรณ์ (absolute-age dating) โดยอาศัยหลักการเทียบเคียง คล้ายๆ กับ การหาอายุสัมพัทธ์ (relative-age dating) ที่ไล่เรียงอายุในเชิงเปรียบเทียบ อันไหนอยู่บนอยู่ล่าง อะไรแก่กว่าอ่อนกว่า แต่สุดท้ายได้อายุออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอน จึงถือได้ว่า การหาอายุด้วยวิธีวงปีต้นไม้ เป็นการหาอายุสัมบูรณ์ประเภทหนึ่ง การหาอายุด้วยวิธีวงปีต้นไม้ ถูกนำเสนอเป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่ 1920 โดยนักดาราศาสตร์ที่ชื่อดักลาส (Douglass A.E.) ซึ่งเขาได้ใช้รูปแบบของความหนาของวงปีต้นไม้ที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกๆ ปี ในการเทียบเคียง เหมือนกับการใช้หลักฐานอื่นๆ ในการหาอายุโดยวิธีเทียบเคียงไม่ว่าจะเป็น ตะกอนถ้ำ (speleothem) ปะการัง (coral) และแท่งตัวอย่างน้ำแข็ง (ice core) เป็นต้น ซึ่งโดยหลักการถ้าเราสามารถหา คาบอุบัติซ้ำ (return period) ของการเกิดซ้ำของชั้นดินเลน ชั้นประการัง ชั้นตะกอนถ้ำหรือแม้กระทั่งแท่งน้ำแข็ง ว่าแต่ละชั้นนั้นใช้เวลากี่ปีในการสะสมตัว เช่นชั้นดินเลนห … อ่านเพิ่มเติม การหาอายุด้วยวิธีวงปีต้นไม้