วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 14 : ตะกอนและหินตะกอน (Sediment and Sedimentary Rock)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อจำแนกตะกอนตามขนาด ความกลม ความมนและการคัดขนาด
 • เพื่อทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมการตกตะกอน
 • เพื่อจำแนกหินตะกอบเนื้อเม็ด หินตะกอนเคมีและหินตะกอนชีวภาพ

เนื้อหา

 • ตะกอนและการจำแนก (Sediment and Classification)
 • สภาพแวดล้อมการตกตะกอน (Depositional Environment)
 • หินตะกอนเนื้อเม็ด (Clastic Sedimentary Rock)
 • หินตะกอนเคมี (Chemical Sedimentary Rock)
 • หินตะกอนชีวภาพ (Biological Sedimentary Rock)
 • โครงสร้างหินตะกอน (Sedimentary Structure)
 • แบบฝึกหัด
 • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) ตะกอนและการจำแนก (Sediment and Classification)

5 หลักการ แยกแยะและแปลความการเดินทางของ “เศษหิน”

2) สภาพแวดล้อมการตกตะกอน (Depositional Environment)

บนโลกใบนี้ เศษตะกอนไปตกอยู่ตรงไหนได้บ้าง

3) หินตะกอนเนื้อเม็ด (Clastic Sedimentary Rock)

หินตะกอนเนื้อเม็ด

4) หินตะกอนเคมี (Chemical Sedimentary Rock)

หินตะกอนเคมี

5) หินตะกอนชีวภาพ (Biological Sedimentary Rock)

หินตะกอนชีวภาพ

6) โครงสร้างหินตะกอน (Sedimentary Structure)

ลวดลายที่เราอาจพบได้ในหินตะกอน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 14 ตะกอนและหินตะกอน

ความรู้เพิ่มเติม

กาลครั้งหนึ่งนานมากแล้ว ภูเก็ต . เพชรบุรี เคยอยู่ใกล้ขั้วโลก

ถ้ำมอง อย่างนักธรณีวิทยาแผ่นดินไหว

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: