หินตะกอนเคมี

โดยปกติถ้าพูดถึงหินตะกอน พวกเราอาจจะคิดว่าถ้าได้มองหินตะกอนไกล้ๆ เราก็จะเห็นเม็ดตะกอนเป็นเม็ดๆ จับตัวกันยู่ ซึ่งนั่นคือ หินตะกอนเนื้อเม็ด (clastic sedimentary rock) ส่วน หินตะกอนเคมี (chemical sedimentary rock) หมายถึง หินตะกอนที่เกิดจากการตกตะกอนและสะสมตัวของตะกอนที่ถูกพัดพามาในรูปของสารละลายในน้ำ ซึ่งโดยส่วนใหญ่หินตะกอนเคมีแทบจะไม่สามรถมองเห็นเม็ดของตะกอนได้เลยด้วยตาเปล่า ทั้งนี้เนื่อจากตะกอนมีขนาดเล็กมาก แต่อาจมองเห็นเม็ดของแร่ได้หากส่องดูภายใต้กล้องจลทรรศน์ ในธรรมชาติ หินตะกอนเคมีมีหลายชนิด และแต่ละชนิดก็เกิดในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะแตกต่างกัน 1) หินปูน (limestone) หินปูน (limestone) เป็นหินตะกอนเคมีที่พบมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยแร่แคลไซต์ (CaCO3) เป็นหลัก ทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก โดยส่วนใหญ่มีสีเทาหรือสีดำ บางครั้งมีฟอสซิลขนาดเล็กเป็นองค์ประกอบ เช่น ฟิวซูลินิด (fusulinid) ไครนอยด์ (crinoid) และปะการัง (coral) เป็นต้น 2) หินโดโลไมต์ (dolomite) หินโดโลไมต์ (dolomite) องค์ประกอบหลักเป็นแร่โดโลไมต์ (CaMg (CO3) 2) เกิดจากการแทนที่ธาตุแคลเซียมด้วยธาตุแมกนีเซียม (Mg) ที่อยู่ในสภาพแวดล้อ … อ่านเพิ่มเติม หินตะกอนเคมี