หินตะกอนชีวภาพ

หินตะกอน หินตะกอน (sedimentary rock) หรือ หินชั้น คือ หินที่เกิดจากการทับถมของเศษเม็ดตะกอน ที่ได้มาจากการผุพังของหินเดิมที่แก่กว่า โดยแร่ประกอบหินที่สำคัญของหินตะกอน ได้แก่ แร่ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ แคลไซต์ โดโลไมต์ ยิปซั่มและแร่เฮไลด์ เป็นต้น ซึ่งด้วยชื่อว่าหินตะกอนและภาพจำเก่าๆ เราก็นึกว่าหินตะกอนต้องมองเห็นตะกอนเป็นเม็ดๆ เชื่อมติดกัน ซึ่งนั่นก็คือหินตะกอนส่วนใหญ่ทั่วไปที่เรียกว่า หินตะกอนเนื้อเม็ด (clastic sedimentary rock) เช่น หินกรวดมนและหินกรวดเหลี่ยม หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมี หินตะกอนเคมี (chemical sedimentary rock) ที่เกิดจากการตกสะสมตัวของตะกอนที่ถูกพัดพามาในรูปของสารละลายในน้ำ เช่น หินปูน หินโดโลไมต์ หินอีแวพอไรท์ หินเชิร์ต ฯลฯ แต่ใครเล่าจะไปรู้ว่าในทางธรณีวิทยายังมีหินตะกอนอีกประเภทหนึ่ง ที่ถูกบัญญัติและจำแนกเอาไว้ หินตะกอนชีวภาพ (biological sedimentary rock) คือ หินที่เกิดจากการตกสะสมตัวของตะกอน แต่ตะกอนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเม็ดหิน ดินหรือแร่ แต่กลับเป็นเศษซากของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ที่ตายลง และตกทับถมกันเป็นชั้นตะกอนซึ่งเมื่อเวลาผ่า … อ่านเพิ่มเติม หินตะกอนชีวภาพ