วิจัย

24-75 ภูมินาม ปราสาท vs กู่

ปราสาท vs กู่ โนนโคก มัขาม อำปึล • บทนำ • ภูมินาม • ปราสาท กู่ ต่างกัน ตอนข้ามน้ำมูล “คำเขมร (ปราสาท) มีน้ำมูลกั้น” ถึงแม้การกระจายตัวของสิ่งปลูกสร้างที่เราเรียกกันว่าประสาทหรือภูกูจะกระจายตัวไปทั่วอีสาน (ทำแผนที่แราสาท) ...
สำรวจ

24-23 เส้นทางโบราณ ข้ามคาบสมุทร

เขาทะลุ ชุมพร : ธรณีวิทยา และความสำคัญทางโบราณคดี งานตุล พี่เอ็ม กาแฟ fault scarp , carbonation , triassic -permian lime, krast , รอยเลื่อน
สำรวจ

24-82 ภูมินาม ตำนาน ดงพญาไฟ

ทำภูมินามยังไงก็ต้องอ้อมดงพญาไฟ – ดงพญาเย็น ทำไมใครใครก็ไม่อยากเดิน https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000078258 ดงพญาเย็น ดงพญาไฟ เทือกเขาในตำนาน https://www.sarakadee.com/2016/03/15/ตำนานดงพญาเย็น/
สำรวจ

24-55 โคตรพ่อ-โคตรแม่ ของเรา โคตรเก๋า เรื่องบริหารจัดการน้ำ

สันติ ภัยหลบลี้ และ ชวลิต ขาวเขียว น้ำเป็นทรัพยากรสำคัญ ขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิต ทั้งกินใช้ ทั้งทำไร่ทำนา น้ำเข้ามาเอี่ยวเกี่ยวแทบทั้งสิ้น ในสมัยนี้การจัดการน้ำก็ยังดีหน่อย เพราะด้วยองค์ความรู้ที่มีและเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้คนรู้จักกักเก็บน้ำไว้ใช้ทั้งน้ำผิวดินและใต้ดิน แต่สมัยก่อนหากย้อนกลับไปซัก 1000-2000 ปี ก็ใช่ว่าบรรพบุรุษของเรานี้ จะอยู่กับน้ำแบบตามยถากรรม เพราะจากหลักฐานทางโบราณคดีที่หลงเหลืออยู่ ก็แอบบอกให้เรารู้ว่าคนโบราณก็มีภูมิปัญญาการจัดการน้ำหรือที่เรียกว่า ...
สำรวจ

24-57 เค้าลางแผ่นดินไหวโบราณ จากโบราณสถานวัดส้มสุก เชียงใหม่

โบราณคดี x แผ่นดินไหว โบราณคดี x แผ่นดินไหว (archaeoseismology)• #โบราณสถานวัดส้มสุก อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ เชื่อว่าเป็นเมืองเก่าสำคัญในลุ่มน้ำฝาง• วัดส้มสุกดังในทางโบราณคดี เพราะพบจารึกในแผ่นอิฐจำนวนมาก ในช่วงที่ขุดค้นและบูรณะ• ปัจจุบันวัดส้มสุก เหลือฐานโบราณสถานมากมาย และประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ...
วิจัย

24-81 ภูมินาม “กุลา” และชาวอื่นๆ

ทำไม ทุ่งกุลาฯ ต้องแล้ง เส้นทางเดินของชาวกุลา ภูมินามชื่อชนชาติ
วิจัย

24-71 ภูมินาม ด่าน ช่อง

ทำเส้นเป็นจุด แล้วเทียบกับถนนปัจจุบันว่า / กันกี่% เปรียบเทียบเซ็นกับช่องจะเห็นว่าช่องส่วนใหญ่อยู่บนเส้นแต่ถ้าเทียบกับพวกเกรียนจะพบว่าไม่ค่อยตรงน่าจะเป็นเส้นทางสมัยใหม่กว่าเกรียน
วิจัย

24-2 ราชมรรคา ภาคสอง

สุทธิกานต์ คำศิริ และ สันติ ภัยหลบลี้ เพิ่มเติม V1 : ราชมรรคา : อีกเหตุผล ทำไมเส้นทางโบราณนี้เป็นที่นิยม
วิจัย

24-80 ภูมินาม กับความงามของประเทศไทย

ภูมินาม (Toponyms) กับ ความงามของไทย • บทนำ “งาม” เป็นภาษาลาว ตรงกับคำไทยที่ว่า “สวย” • ภูมินาม “งาม” ไทรงามเยอะสุด แล้วมีอะไรงามอีกมั่ง สาธยาย สวย สวยอะไรมั่ง + ในอดีตประเทศไทยมีอะไรงามบ้าง ...
วิจัย

24-70 ภูมินาม : โครงข่ายทางเกวียนโบราณ

เส้นทางโบราณ การเดินทางของ โสก และ ฮ่อม ลงสู่ภาคกลางของไทย โสก เกวียน ฮ่อม ทางพลี ลองทำแอลซีพีของคำว่าโสก เกวียน ฮ่อมทางพลี ทำเส้นทาง LCP แล้วลองเอาตำแหน่ง ที่ยังมีอยู่ปัจจุบันมาเทียบ ว่าแม่นมั๊ย
สำรวจ

24-7 เส้นทางม้าต่าง-วัวต่าง จากการวิเคราะห์ภูมิศาสตร์สนเทศ และ ภูมินามวิทยา

บทนำ (Introduction) ชุมชนการค้าโบราณ (Ancient Trade Community) ภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System, GIS) ภูมินามวิทยา (Toponymy) ความหนาแน่น (Density) อภิปรายและสรุปผล (Discussion and Conclusion) อ้างอิง ...
สำรวจ

ล่อง (รอยเลื่อน) แม่ปิง

ปัจจุบัน รอยเลื่อนแผ่นดินไหว ที่กรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศเอาไว้ว่าเป็น รอยเลื่อนมีพลัง (active fault) ก็จะมีอยู่ประมาณ 14-15 รอยเลื่อน ครอบคลุมพื้นที่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศไทย เช่น รอยเลื่อนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ รอยเลื่อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย รอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค์และรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ในแถบภาคตะวันตก ตลอดจนรอยเลื่อนระนอง-คลองมะรุ่ย ...
เรียนรู้

สันเขา (ridge) – เนินเขา (rise) ใต้มหาสมุทร

หากใครเคยร่ำเรียนหรือแวะเวียนเข้ามาในวงการ ธรณีวิทยา (Geology) ธรณีแปรสัณฐาน (Tectonic) หรือ สมุทรศาสตร์ (Oceanography) ก็จะพอรู้ว่า พื้นมหาสมุทร (ocean floor) ไม่ได้มีรูปร่างเหมือนชามก๋วยเตี๋ยว ที่ขอบทวีปหรือริมฝั่งจะตื้นมากๆ และห่างออกไปกลางมหาสมุทรจะลึกที่สุด เพราะด้วยเทคนิคการหยั่งความลึกพื้นมหาสมุทรที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่า บริเวณกลางมหาสมุทร จะมีแนวเทือกเขา (สันเขา ...
สำรวจ

How to ดู : คลองคนขุดโบราณ

ในทางโบราณคดี นอกจากโบราณสถาณและโบราณวัตถุ ที่มีให้สำรวจ-ขุดค้นกันอย่างไม่หวาดไม่ไหว อีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ ระบบชลประทาน (irrigation system) หรือ คลองขุดโบราณ ซึ่งมันก็ไม่ยากที่จะแยก หากสิ่งปลูกสร้างในอดีต เช่น ปราสาท สถูป เจดีย์ ฯลฯ ไม่ได้มีการใช้แล้วในปัจจุบัน สิ่งเหล่านั้นก็จะถูกนิยามเป็นโบราณสถาน เปิดทางให้นักโบราณคดีเข้าสำรวจในพื้นที่กันได้ง่ายๆ แต่ใครจะไปรู้ ...
เรียนรู้

แบบฝึกหัด 17 การเปลี่ยนรูปร่างหิน

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด 1) แบบฝึกหัดจับคู่ คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อที่สัมพันธ์กันกับส่วนต่างๆ ...
เรียนรู้

แบบฝึกหัด 19 ทรัพยากรธรณี

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด 1) แบบฝึกหัดจับคู่ คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา และเติมในช่องว่างด้านซ้ายของแต่ละข้อที่มีความสัมพันธ์กัน ...
เรียนรู้

แบบฝึกหัด 11 คลื่นและกระบวนการชายฝั่ง

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อ่านมีโอกาส 1) ทบทวนเนื้อหา และ 2) ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารแบบถาม-ตอบ ระหว่างผู้เขียน-ผู้อ่าน เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาวิเคราะห์ข้อสอบเก่าหรือแนวข้อสอบแต่อย่างใด 1) แบบฝึกหัดจับคู่ (1) คำอธิบาย : เลือก ตัวอักษร หน้าคำบรรยายด้านขวา ...