วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุและภัยพิบัติแผ่นดินไหว
 • เพื่อประเมินข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวในเบื้องต้น
 • เพื่อเข้าใจระบบการเตือนภัยและวิธีการเตรียมความพร้อม

เนื้อหา

 • แผ่นดินไหวและสาเหตุ (Earthquake and Cause)
 • ภัยพิบัติแผ่นดินไหว (Earthquake Hazard)
 • คลื่นไหวสะเทือน (Seismic Wave)
 • การวิเคราะห์แผ่นดินไหว (Evaluation of Earthquake)
 • แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว (Earthquake Source)
 • การพยากรณ์แผ่นดินไหว (Earthquake Forecasting)
 • ระบบเตือนภัย (Warning System)
 • การบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหว (Earthquake Mitigation)
 • แบบฝึกหัด
 • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) แผ่นดินไหวและสาเหตุ (Earthquake and Cause)

โลกสร้างแผ่นดินไหวได้ยังไงบ้าง

มนุษย์ก็สร้างแผ่นดินไหวได้

2) ภัยพิบัติแผ่นดินไหว (Earthquake Hazard)

แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว : หน้าตา นิสัย และหน่วยวัด

ความพิเศษของ “สึนามิ” ที่คลื่นน้ำอื่นๆ ไม่มี

ทรายพุและโคลนภูเขาไฟ

ของแถมจากแผ่นดินไหว

3) คลื่นไหวสะเทือน (Seismic Wave)

การลำดับญาติ คลื่นแผ่นดินไหว

4) การวิเคราะห์แผ่นดินไหว (Evaluation of Earthquake)

กลวิธีชี้เป้า (แผ่นดินไหว)

ขนาดแผ่นดินไหว : ความหลากหลาย และ การปรับเทียบ

รู้จัก “ความรุนแรงแผ่นดินไหว” ซึ่งไม่ใช่แรงสั่นสะเทือน

5) แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว (Earthquake Source)

6) การพยากรณ์แผ่นดินไหว (Earthquake Forecasting)

การพยากรณ์แผ่นดินไหวระยะยาว

แผ่นดินไหววิทยาเชิงสถิติ (statistical seismology)

5 ลางสังหรณ์ ก่อนเกิดแผ่นดินไหว

7) ระบบเตือนภัย (Warning System)

ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวแบบฉุกเฉิน

ทำความรู้จักระบบเตือนภัยสึนามิ ยามเฝ้าฝั่งที่ภาครัฐจัดเตรียมไว้ให้

8) การบรรเทาภัยพิบัติแผ่นดินไหว (Earthquake Mitigation)

ก่อนจะเดทกับแผ่นดินไหว ควรแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงดี

ทรงตัวกันยังไง ถ้าแผ่นดินไหวมา

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 4 แผ่นดินไหว

ความรู้เพิ่มเติม

นิทาน . ตำนาน . ความเชื่อ . แผ่นดินไหว

สึนามิกำพร้า – ป่าผี

ย้อนรำลึกแผ่นดินไหวโทโฮคุ 9.0 : ทำไมวันนั้นกำแพงกันคลื่นถึงเอาไม่อยู่

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: