โลกสร้างแผ่นดินไหวได้ยังไงบ้าง

แผ่นดินไหว (earthquake) หมายถึง แรงสั่นสะเทือนของพื้นผิวโลกซึ่งกระทบต่อความรู้สึกหรือสร้างความเสียหายต่อของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จำแนกกระบวนการทางธรรมชาติที่สามารถทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนหรือแผ่นดินไหวไว้หลายรูปแบบ ทั้งที่เกิดบ่อยจนเอือมระอาไปจนถึงพูดไปก็เหมือนจะโม้ เราลองมาดูกันว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้าง ธรณีแปรสัณฐาน แนวคิด ธรณีแปรสัณฐาน (tectonics) หรือจะเรียกทับศัพท์ไปเลยก็ได้ว่า “เทคโทนิคส์” เชื่อว่าโลกของเรานั้นสามารถแบ่งย่อยได้เป็นชั้นๆ ตามคุณสมบัติทางกายภาพ โดยที่ชั้นนอกสุดนั้นมีสถานะเป็นของแข็งเรียกว่า เปลือกโลก (crust) ซึ่งแตกเป็นแผ่นๆ ลอยอยู่บนส่วนที่เป็นเนื้อโลก (mantle) ที่เคลื่อนตัวไปมาอยู่ใต้โลกตลอดเวลา ตามกระแสพาความร้อน (convection current) ทำให้แผ่นเปลือกโลกต่างๆ เคลื่อนที่ไปคนละทิศคนละทาง เกิดการกระทบกระทั่งกันเหมือนกับรถบั๊มในสวนสนุก ซึ่งหลังจากเฝ้าสังเกตดูอยู่พอประมาณ นักแผ่นดินไหวก็ได้จำแนกรูปแบบการบั๊มกันของแผ่นเปลือกโลกออกเป็น 3 แบบหลักๆ คือ การเคลื่อนที่เข้าชนกัน (convergent movement) การเคลื่อนที่แยกออกจากกัน (divergent movement) การเคลื่อนที่เฉือนผ่านก … อ่านเพิ่มเติม โลกสร้างแผ่นดินไหวได้ยังไงบ้าง