มนุษย์ก็สร้างแผ่นดินไหวได้

นอกจากกลไกของโลกที่ทำให้เกิด แผ่นดินไหวตามธรรมชาติ กิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์ในปัจจุบัน ก็เป็นตัวสร้างหรือเหนี่ยวนำให้เกิดแผ่นดินไหว (induced earthquake) ได้เหมือนกัน เรียกว่าอยู่ดีไม่ว่าดี อยากมีแผ่นดินไหวเป็นของตัวเองซะอย่างงั้น ตัวอย่างก็พอจะมีให้เห็น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ นับตั้งแต่การนำเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพ โดยคุณลุงชาวเยอรมันที่ชื่อ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Einstein A.) และการยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยระเบิดนิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่น นานาประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกา ก็เริ่มชายตา ให้ความสนใจกับพลานุภาพของระเบิดนิวเคลียร์เป็นอย่างมาก มีการลักลอบพัฒนาแบบลับๆ และแอบทดลองอยู่ในพื้นที่ตัวเองอย่างเงียบๆ อยู่เนืองๆ ซึ่งจะว่าไปในการทดลองแต่ละครั้งของคนกลุ่มอื่น นั่นหมายถึงสถานะความเป็นพี่เบิ้มของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็ถูกสั่นคลอนตามไปด้วย ด้วยความบังเอิญ (หรือเปล่า) ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีนโยบายให้การสนับสนุนการติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแบบ (เกือบ) ฟรีทั่วโลก ผมก็ไม่ทราบชัดว่าความเอื้ออาทรในครั้งนี้ มีเจตนาดีที่อยากศึกษาแผ่นดินไหวอย่างจริงจังเอาไว้พิทักษ์โลก … อ่านเพิ่มเติม มนุษย์ก็สร้างแผ่นดินไหวได้