วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 5 : โครงสร้างโลก (Earth’s Interior)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่นที่เดินทางผ่านตัวกลาง
  • เพื่อทราบการแบ่งชั้นของโลกตามคุณสมบัติทางกายภาพ
  • เพื่อทราบการแบ่งชั้นของโลกตามคุณสมบัติทางเคมี

เนื้อหา

  • คุณสมบัติคลื่น (Wave Property)
  • คุณสมบัติกายภาพของโลก (Physical Property of Earth)
  • ความไม่ต่อเนื่องภายในโลก (Earth’s Discontinuity)
  • คุณสมบัติเคมีของโลก (Chemical Property of Earth)
  • แบบฝึกหัด
  • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) คุณสมบัติคลื่น (Wave Property)

2) คุณสมบัติกายภาพของโลก (Physical Property of Earth)

3) ความไม่ต่อเนื่องภายในโลก (Earth’s Discontinuity)

เขาใช้อะไรแบ่งโลกเป็นชั้นๆ (เปลือกโลก . เนื้อโลก . แก่นโลก)

4) คุณสมบัติเคมีของโลก (Chemical Property of Earth)

ไส้ในโลก : กับการคาดเดาองค์ประกอบของแต่ละชั้น

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 5 โครงสร้างภายในโลก

ความรู้เพิ่มเติม

จัดหมวดหมู่คำศัพท์ : ธรณีภาค เปลือกโลก ฐานธรณีภาค เนื้อโลก มัชฌิมาภาค แก่นโลก ฯลฯ

ปรากฏการณ์ขั้วโลกพเนจร กับการศึกษาภูมิศาสตร์บรรพกาล

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: