จัดหมวดหมู่คำศัพท์ : ธรณีภาค เปลือกโลก ฐานธรณีภาค เนื้อโลก มัชฌิมาภาค แก่นโลก ฯลฯ

เชื่อว่าหลายๆ คนที่เคยเรียนเรื่อง โครงสร้างภายในโลก (Earth’s Interior) ผ่านมา คงจะมีคำศัพท์หรือตัวละครอยู่ในหัวติดมาบ้างพอสมควร ไม่ว่าจะเป็น เปลือกโลก เนื้อโลก แมนเทิล ธรณีภาค ฐานธรณีภาค มัชฌิมาภาค เปลือกโลกชั้นนอก เปลือกโลกชั้นใน หรือแม่กระทั่ง เปลือกโลกเฉยๆ ปัญหาสาธารณะที่ทุกคนจะมีร่วมกันของคนที่ผ่านหลักสูตรนี้มาก็คือ สรุปแล้วคำพวกนี้มันจัดหมวดหมู่กันอยู่แบบไหน เพราะดูคร่าวๆ แมนเทิล ก็เหมือน เนื้อโลก เหมือนฐานธรณีภาค ส่วน เปลือกโลก กับ ธรณีภาค มันต่างกันยังไงแล้วทำไมตำราบางเล่มก็แบ่งไว้แค่ แก่นโลก แต่บางครั้งบางเล่ม ก็แบ่งย่อยได้อีกว่ามีทั้ง แก่นโลกชั้นนอก และ แก่นโลกชั้นใน บางคนก็ถึงกับงง ว่าเราควรจะใช้คำไหนกันแน่ (เช่น เปลือกโลก หรือ ธรณีภาค) เพราะทั้งสองคำก็อยู่ในชั้นเดียวกัน และที่สำคัญมันก็อยู่ในโลกใบเดียวกัน ผู้เขียนเฉลยให้เลยก็ได้ เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าโครงสร้างภายในโลกสามารถแบ่งได้จากคุณสมบัติที่แตกต่างกัน 2 อย่าง คือ 1) คุณสมบัติทางกายภาพ (คลื่นไหวสะเทือน) และ 2) คุณสมบัติทางเคมี (สัดส่วนหรือองค์ประกอบแร่) ซึ่งก่อนอื่นใครที่ลืมไปแล้วเกี่ยวกับการแบ่งโครงสร้างต่างๆ ภายใน … อ่านเพิ่มเติม จัดหมวดหมู่คำศัพท์ : ธรณีภาค เปลือกโลก ฐานธรณีภาค เนื้อโลก มัชฌิมาภาค แก่นโลก ฯลฯ