ไส้ใน โลก : กับการคาดเดาองค์ประกอบของแต่ละชั้น

วิวัฒนาการภายในโลก ในเวลาใกล้เคียงกับการเกิดระบบสุริยะ เทหวัตถุต่างๆ รวมทั้ง โลก (Earth) ได้ก่อตัวขึ้น โดยนักธรณีวิทยาเชื่อว่าโลกในระยะแรกมีสถานะเป็นกลุ่มก๊าซและของเหลวที่หมุนรอบตัวเอง ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งผลของแรงดึงดูดจากการหมุนรอบตัวเองและปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น การพุ่งชนของอุกกาบาต ทำให้ภายในโลกมีวิวัฒนาการที่เด่นชัดอยู่ 4 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะรวมตัวเนื้อเดียว (conglomeration stage) เกิดในช่วงเวลา 1,000 ล้านปีแรก หลังจากโลกก่อตัว (4,500-4,600 ล้านปี ที่ผ่านมา) ภายในโลกยังเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด โดยมีองค์ประกอบตั้งต้นหลักเป็นแร่ ซิลิก้า (SiO2) เหล็ก (Fe) แมกนีเซียม (Mg) และธาตุอื่นๆ บางส่วน ซึ่งในระหว่างการรวมตัวกันของ กลุ่มหมอกควัน (nebular) เกิดการชนกันของอนุภาค การพอกและอัดแน่นของมวลสารที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการสลายตัวของ ธาตุกัมมันตรังสี (radioactive element) ที่มีอยู่ในโลก เช่น ธาตุยูเรเนียม (U) ทอเรียม (Th) และ ธาตุโปแตสเซียม (K) ทำให้โลกในระยะแรกมีอุณหภูมิสูงถึง 1,500-1,800 องศาเซลเซียส 2) ระยะก่อเหล็ก (iron catastrophic stage) เนื่องด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้สารประกอบภ … อ่านเพิ่มเติม ไส้ใน โลก : กับการคาดเดาองค์ประกอบของแต่ละชั้น