Tag: สกลนคร

เรียนรู้

ธรณีวิทยา ผาแดง – นางไอ่

“ผาแดง – นางไอ่” เป็นวลีที่คุ้นหูคนไทยพอๆ กับศรีธนนชัยชัย อิเหนา กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ หรือแม้กระทั่ง สังข์ทอง โดยเฉพาะชาวไทยอีสานที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับตำนานหรือนิทานเรื่อง ผาแดง-นางไอ่ มากพอสมควร ซึ่ง ผาแดง-นางไอ่ หรือที่เรียกกันในหมู่คนเฒ่าคนแก่ว่าตำนาน ขอคำกระฮอกด่อน ถือเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่โด่งในแถบอีสาน ที่มีพล๊อตเรื่องประมาณว่า ...