วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 16 : ธรณีประวัติ (Historical Geology)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อทราบลำดับเหตุการ์ทางธรณีวิทยาที่สำคัญของโลกในช่วงเวลาต่างๆ
 • เพื่อทราบสภาพแวดล้อมทางธรณีแปรสัณฐานและการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตในมหายุคต่างๆ
 • เพื่อทราบสาเหตุการสูญพันธุ์ของสิ่งมีวิตในแต่ละมหายุค

เนื้อหา

 • มหายุคพรีแคมเบียน (Precambrian Era)
 • มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era)
 • การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 1 (1st Mass Extinction)
 • มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era)
 • การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 2 (2nd Mass Extinction)
 • มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic Era)
 • การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 3 (1rd Mass Extinction)
 • แบบฝึกหัด
 • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) มหายุคพรีแคมเบียน (Precambrian Era)

ธรณีกาล : กาลเวลาทางธรณีวิทยา

มหายุคพรีแคมเบียน – มหายุคแห่งการจัดแจงโลกและสิ่งมีชีวิต

2) มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era)

3) การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 1 (1st Mass Extinction)

มหายุคพาลีโอโซอิก – เมื่อสิ่งมีชีวิตเริ่มรุกขึ้นบก

4) มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic Era)

5) การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 2 (2nd Mass Extinction)

มหายุคมีโซโซอิก – ยุคทองของ ไดโนเสาร์

6) มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic Era)

7) การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 3 (1rd Mass Extinction)

มหายุคซีโนโซอิก – มหายุคแห่งนม

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 16 ธรณีประวัติ

ความรู้เพิ่มเติม

ยุคน้ำแข็ง (Ice Age)

อุกกาบาต กับการโหม่งโลก

อุลกมณี (tektite)

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: