วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 17 : การเปลี่ยนรูปหิน (Rock Deformation)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อทราบรูปแบบการเปลี่ยนรูปของวัสดุ
 • เพื่อจำแนกรูปแบบการเปลี่ยนรูปของหินในแผ่นเปลือกโลก
 • เพื่อทำความเข้าใจกลไกการเกิดภูเขา

เนื้อหา

 • การเปลี่ยนรูปวัสดุ (Deformation of Material)
 • ชั้นหินคดโค้ง (Fold)
 • รอยแยก (Fracture)
 • รอยเลื่อน (Fault)
 • กระบวนการเกิดภูเขา (Orogeny)
 • สมดุลอุทกสถิต (Isostasy)
 • แบบฝึกหัด
 • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) การเปลี่ยนรูปวัสดุ (Deformation of Material)

การเปลี่ยนรูปของหิน : ปัจจัยและรูปแบบ

2) ชั้นหินคดโค้ง (Fold)

การคดโค้งโก่งงอของหิน

3) รอยแยก (Fracture)

4) รอยเลื่อน (Fault)

รอยแยกและรอยเลื่อนของหิน

5) กระบวนการเกิดภูเขา (Orogeny)

6 ลีลาโลก กับการสร้างภูเขา

6) สมดุลอุทกสถิต (Isostasy)

เปลือกโลกบนเนื้อโลก ก็คล้ายๆ ขอนไม้ลอยบนแป้งเปียกหนืดๆ

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 17 การเปลี่ยนรูปร่างหิน

ความรู้เพิ่มเติม

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: