มหายุคซีโนโซอิก – มหายุคแห่งนม

มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic era) เริ่มต้นเมื่อประมาณ 65 ล้านปี ถึงปัจจุบัน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเข้ามาแทนที่สัตว์เลื้อยคลานที่สูญพันธุ์ไปในมหายุคมีโซโซอิก พืชโดยส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีดอก ในทางธรณีแปรสัณฐาน มหายุคซีโนโซอิกเกิด กระบวนการเกิดภูเขา (orogeny) ที่สำคัญ 2 พื้นที่ คือ 1) แนวเทือกเขาอัลไพน์-หิมาลัย (Alpine-Himalayan Belt) และ 2) แนวเทือกเขารอบมหาสมุทรแปซิฟิก (Circum-Pacific Belt) โดยนักวิทยาศาสตร์แบ่งย่อยมหายุคซีโนโซอิกออกเป็น 3 ยุค มหายุคซีโนโซอิก ถือเป็นยุคทองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1) ยุคพาลีโอจีน ยุคพาลีโอจีน (Paleogene Period) เป็นยุคแรกของมหายุคซีโนโซอิก ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 65-24 ล้านปี สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแพร่พันธุ์แทนที่ไดโนเสาร์ มีทั้งสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อ บนบกเต็มไปด้วยป่าและทุ่งหญ้า 2) ยุคนีโอจีน ยุคนีโอจีน (Neogene Period) ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 24-1.8 ล้านปี เป็นช่วงเวลาของสัตว์รุ่นใหม่ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของสัตว์ในปัจจุบัน รวมทั้งมนุษย์แรกเริ่ม หรือ โฮโมอีเรคตัส (Homo Erectus) 3) ควอเทอร์นารี ควอเทอร์นารี (Quaternary Period) เป็นยุคสุดท้ายของมหายุคโซโนโซอิก อย … อ่านเพิ่มเติม มหายุคซีโนโซอิก – มหายุคแห่งนม