วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อจำแนกชั้นน้ำต่างๆ ของน้ำใต้ดินได้
 • เพื่อเข้าใจกระบวนการทางธรรมชาติของน้ำใต้ดิน
 • เพื่อทราบผลกระทบเนื่องจากการสูบน้ำใต้ดินมาใช้มากเกินไป

เนื้อหา

 • น้ำใต้ดิน (Groundwater)
 • ปัจจัยการไหลของน้ำใต้ดิน (Factor of Groundwater)
 • ชั้นน้ำใต้ดิน (Groundwater Layer)
 • การเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดิน (Groundwater Movement)
 • บ่อน้ำบาดาล (Groundwater Well)
 • การกัดกร่อนโดยน้ำใต้ดิน (Erosion by Groundwater)
 • ผลจากการใช้น้ำใต้ดิน (Impact of Groundwater Usage)
 • แบบฝึกหัด
 • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) น้ำใต้ดิน (Groundwater)

วัฏจักรของน้ำ (Water Cycle)

2) ปัจจัยการไหลของน้ำใต้ดิน (Factor of Groundwater)

ความรู้พื้นๆ ของน้ำใต้ดิน

3) ชั้นน้ำใต้ดิน (Groundwater Layer)

4) การเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดิน (Groundwater Movement)

ชั้นน้ำใต้ดินและการเคลื่อนที่

5) บ่อน้ำบาดาล (Groundwater Well)

6) การกัดกร่อนโดยน้ำใต้ดิน (Erosion by Groundwater)

7) ผลจากการใช้น้ำใต้ดิน (Impact of Groundwater Usage)

บ่อน้ำบาดาลและผลกระทบจากการใช้น้ำใต้ดิน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 9 น้ำใต้ดิน

ความรู้เพิ่มเติม

5 ลางสังหรณ์ ก่อนเกิดแผ่นดินไหว

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: