วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อทำความเข้าใจองค์ประกอบของน้ำทะเลและการเคลื่อนที่ของน้ำในมหาสมุทร
  • เพื่อจำแนกลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในพื้นมหาสมุทร

เนื้อหา

  • มหาสมุทร (Ocean)
  • การเคลื่อนที่ของกระแสน้ำ (Movement of Ocean Current)
  • การสำรวจพื้นมหาสมุทร (Ocean-floor Exploration)
  • ขอบทวีป (Continental Margin)
  • แอ่งมหาสมุทร (Oceanic Basin)
  • สันเขากลางมหาสมุทร (Mid-oceanic Ridge)
  • แบบฝึกหัด
  • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) มหาสมุทร (Ocean)

2) การเคลื่อนที่ของกระแสน้ำ (Movement of Ocean Current)

ชั้นน้ำและการเคลื่อนที่ของมวลน้ำในมหาสมุทร

3) การสำรวจพื้นมหาสมุทร (Ocean-floor Exploration)

มหาสมุทรและเทคนิคการหยั่งความลึก

4) ขอบทวีป (Continental Margin)

ขอบทวีป ในทางธรณีวิทยาไม่ใช่ริมทะเล

5) แอ่งมหาสมุทร (Oceanic Basin)

6) สันเขากลางมหาสมุทร (Mid-oceanic Ridge)

ภูมิประเทศน่าสนใจ ใต้มหาสมุทร

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 10 มหาสมุทรและพื้นทะเล

ความรู้เพิ่มเติม

จากห้องทดลองสู่มหาสมุทร จากมหาวิทยาลัยสู่ดงสงคราม – ชีวิตที่ผกผันของผู้พันเฮสส์

สันเขา- เนินเขา ใต้มหาสมุทร

คอยดูนะ !!! แผ่นเปลือกโลกอินเดีย-ออสเตรเลีย กำลังจะแตก แล้วแยกเป็นแผ่นใครแผ่นมัน

ความเหมือนกันของแผ่นเปลือกโลกกับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง

ไวน์ . แมททิว . มอร์เลย์

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: