สันเขา (ridge) – เนินเขา (rise) ใต้มหาสมุทร

หากใครเคยร่ำเรียนหรือแวะเวียนเข้ามาในวงการ ธรณีวิทยา (Geology) ธรณีแปรสัณฐาน (Tectonic) หรือ สมุทรศาสตร์ (Oceanography) ก็จะพอรู้ว่า พื้นมหาสมุทร (ocean floor) ไม่ได้มีรูปร่างเหมือนชามก๋วยเตี๋ยว ที่ขอบทวีปหรือริมฝั่งจะตื้นมากๆ และห่างออกไปกลางมหาสมุทรจะลึกที่สุด เพราะด้วยเทคนิคการหยั่งความลึกพื้นมหาสมุทรที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่า บริเวณกลางมหาสมุทร จะมีแนวเทือกเขา (สันเขา หรือ เนินเขา) ยาวเป็นพันๆ กิโลเมตร นอนทอดตัวอยู่ ทำให้กลางมหาสมุทรจะตื้นกว่าปกติที่ควรจะเป็น ซึ่งเราจะเรียกแนวเทือกเขานี้กันอย่างติดปากว่า สันเขากลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge หรือ MOR) เพิ่มเติม : มหาสมุทรและเทคนิคการหยั่งความลึก การเกิดสันเขากลางมหาสมุทร สันเขากลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge) คือ แนวเทือกเขาใต้ทะเล มีความสูงกว่า ที่ราบมหาสมุทร (abyssal plain) ประมาณ 1-3 กิโลเมตร แอ่นเหมือนกับหลังคาหน้าจั่ว กว้างประมาณ 1,000 กิโลเมตร ทอดตัวเป็นแนวยาว รวมทุกมหาสมุทรยาวกว่า 65,000 กิโลเมตร ในทางธรณีวิทยา แนวเทือกเขาใต้มหาสมุทรเหล่านี้ เป็น แหล่งกำเนิดของแมกมาและภูเขาไฟ ซึ่งแผ่นเปลือกโลกมหาสุทรจะถู … อ่านเพิ่มเติม สันเขา (ridge) – เนินเขา (rise) ใต้มหาสมุทร