ความรู้พื้นๆ ของน้ำใต้ดิน

น้ำใต้ดิน (groundwater) คือ น้ำที่ได้จากการซึมผ่านของ น้ำผิวดิน (surface water) และถูกกักเก็บอยู่ใต้ดินตามช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอน รวมทั้งโพรงหรือรอยแตกของหินใต้ดิน ซึ่งถึงแม้ว่าโดยสัดส่วนของน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก น้ำใต้ดินจะมีปริมาณเพียง 0.62% ของน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในโลก แต่น้ำใต้ดินถือเป็นทรัพยากรแหล่งน้ำบริสุทธิ์ที่สำคัญแหล่งหนึ่งสำหรับมนุษย์ ซึ่งหากพิจารณาเรื่องแหล่งกักเก็บน้ำใต้ดินเป็นเกณฑ์ นักวิทยาศาสตร์จำแนกชั้นดินหรือชั้นหินใต้พื้นผิวโลกออกเป็น 2 โซน 1) โซนอิ่มอากาศ (vadose zone) หรือ โซนไม่อิ่มน้ำ (unsaturated zone) คือ โซนที่ลึกจากพื้นผิวดินลงไปประมาณ 1-2 เมตร ซึ่งมีรูพรุนจำนวนมากที่เกิดจากการชอนไชของทั้งพืชและสัตว์ ทำให้น้ำซึมผ่านลงสู่ด้านล่างได้ดี รูพรุนในโซนอิ่มอากาศจึงประกอบด้วยอากาศเป็นส่วนใหญ่และมีน้ำเพียงเล็กน้อย 2) โซนอิ่มน้ำ (phreatic zone) หรือ โซนอิ่มน้ำ (saturated zone) คือ โซนที่ลึกลงไปถัดจากโซนอิ่มอากาศ รูพรุนทั้งหมดเต็มไปด้วยน้ำที่ไหลซึมผ่านมาจากโซนอิ่มอากาศซึ่งอยู่ด้านบน รอยต่อระหว่างโซนอิ่มอากาศและโซนอิ่มน้ำ เรียกว่า ระดับน้ำใต้ดิน (water table) ซึ่งเปลี่ย … อ่านเพิ่มเติม ความรู้พื้นๆ ของน้ำใต้ดิน