บ่อน้ำบาดาลและผลกระทบจากการใช้น้ำใต้ดิน

บ่อน้ำบาดาล (groundwater well) คือ บ่อหรือหลุมที่มนุษย์ขุดหรือเจาะลึกลงไป เพื่อสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งโดยปกติโดยส่วนใหญ่เจาะให้ผ่าน ชั้นหินอุ้มน้ำ (aquifer) ใต้ระดับน้ำใต้ดิน การสร้างบ่อน้ำบาดาล ในการจัดสร้างบ่อน้ำบาดาลในแต่ละบ่อมีขั้นตอนในการทำงานอย่างน้อย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การสำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน (groundwater exploration) ในอดีตชาวบ้านสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดิน โดยการถือกิ่งไม้ 2 อัน เดินไปตามที่ต่างๆ ซึ่งหากกิ่งไม้ดังกล่าวหมุนเข้ามาหากัน ชาวบ้านเชื่อว่าใต้พื้นที่นั้นจะมีน้ำใต้ดินอยู่ แต่จากการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันบ่งชี้ว่าวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการเดาสุ่มของคนในอดีตเท่านั้น ปัจจุบันเพื่อดูว่าใต้พื้นดินนั้นมีน้ำใต้ดินอยู่หรือไม่ ปริมาณมากน้อยเท่าใด นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีสำรวจทางวิทยาศาสตร์หลายๆ ด้านร่วมกัน เช่น ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา รวมทั้งการสำรวจทางทางธรณีฟิสิกส์ เช่น การสำรวจความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (resistivity method) เป็นต้น 2) การเจาะบ่อ (well drilling) มีวิธีการหลายๆ แบบที่ใช้เครื่องมือ แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกวิธีการเจาะบ่อ โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับ ชนิด … อ่านเพิ่มเติม บ่อน้ำบาดาลและผลกระทบจากการใช้น้ำใต้ดิน