วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดและชนิดของธารน้ำแข็ง
 • เพื่อเข้าใจกระบวนการผุพังเนื่องจากธารน้ำแข็ง
 • เพื่อเข้าใจกระบวนการสะสมตัวของตะกอนเนื่องจากธารน้ำแข็ง

เนื้อหา

 • ธารน้ำแข็งและกระบวนการเกิด (Glacier and Formation)
 • ชนิดของธารน้ำแข็ง (Type of Glacier)
 • ปริมาณและการเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็ง (Glacial Budget and Transportation)
 • การกัดกร่อนโดยธารน้ำแข็ง (Glacial Erosion)
 • ภูมิลักษณ์ธารน้ำแข็ง (Glacial Landform)
 • การสะสมตัวโดยธารน้ำแข็ง (Glacial Deposition)
 • แบบฝึกหัด
 • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) ธารน้ำแข็งและกระบวนการเกิด (Glacier and Formation)

2) ชนิดของธารน้ำแข็ง (Type of Glacier)

3) ปริมาณและการเคลื่อนที่ของธารน้ำแข็ง (Glacial Budget and Transportation)

ธารน้ำแข็งและการเกิด

4) การกัดกร่อนโดยธารน้ำแข็ง (Glacial Erosion)

5) ภูมิลักษณ์ธารน้ำแข็ง (Glacial Landform)

ภูมิลักษณ์จากการกัดกร่อนโดยธารน้ำแข็ง

6) การสะสมตัวโดยธารน้ำแข็ง (Glacial Deposition)

ธารน้ำแข็งพาตะกอนเอาไปกองไว้ตรงไหนบ้าง

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 12 ธารน้ำแข็ง

ความรู้เพิ่มเติม

กาลครั้งหนึ่งนานมากแล้ว ภูเก็ต . เพชรบุรี เคยอยู่ใกล้ขั้วโลก

ยุคน้ำแข็ง (Ice Age)

กรุงเทพฯ จมน้ำ : แน่ใจหรือ ว่าเราจะมีโอกาสเห็น

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: