กรุงเทพฯ จมน้ำ : แน่ใจหรือ ว่าเราจะมีโอกาสเห็น

ประเด็นที่ว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำลังจะจมน้ำ ได้ถูกหยิบยกมาพูดถึงและเป็นที่ถกเถียงกันมานานมากแล้ว และทุกครั้งที่ถกทั้งในวงแคบและวงกว้าง ก็มักจะทำให้เกิดความวิตกกังวลกับคนในพื้นที่ ถึงขนาดที่ว่าหนีไปซื้อที่ซื้อทางในภาคอื่นเอาไว้ก็มี เพราะกลัวว่าตอนแก่จะไม่มีที่อยู่ ซึ่งถ้าจะพูดถึงความเป็นไปได้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจะจม กลายเป็นเมืองบาดาล มีปัจจัยที่ควรถูกตีแผ่อยู่ 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล และ 2) การทรุดตัวต่ำลงของพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล การเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล ในส่วนของความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่ามี 3 สาเหตุ หลัก ที่จะทำให้น้ำทะเลมีโอกาสสูงขึ้นได้แบบถาวร ในระดับที่ส่งผลกระทบทั่วโลก (ไม่ใช่น้ำขึ้น-น้ำลง รายวัน) ได้แก่ สาเหตุที่ 1 อัตราการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลก หรือ อัตราการสร้างแผ่นเปลือกโลกใหม่ในแต่ละช่วงเวลา โดยนักวิทยาศาสตร์พบว่าเมื่อมีการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลกเร็วขึ้น จะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น หลักฐานในช่วงตอนกลางของยุคครีเทเชียส (110-85 ล้านปีก่อน) เกิดการแยกตัวข … อ่านเพิ่มเติม กรุงเทพฯ จมน้ำ : แน่ใจหรือ ว่าเราจะมีโอกาสเห็น