วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อจำแนกสาเหตุการเกิดทะเลทราย
 • เพื่อเข้าใจกระบวนการและลักษณะเฉพาะของการกัดกร่อนในทะเลทราย
 • เพื่อเข้าใจกระบวนการและภูมิลักษณ์ของการสะสมตัวในทะเลทราย

เนื้อหา

 • พื้นที่แห้งแล้ง (Arid Area)
 • ชนิดของทะเลทราย (Type of Desert)
 • การกัดกร่อนโดยลม (Erosion by Wind)
 • การกัดกร่อนโดยน้ำ (Erosion by Water)
 • การสะสมตัวโดยลม (Deposition by Wind)
 • การสะสมตัวโดยน้ำ (Deposition by Water)
 • แบบฝึกหัด
 • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) พื้นที่แห้งแล้ง (Arid Area)

2) ชนิดของทะเลทราย (Type of Desert)

ทะเลทรายไม่ได้ร้อนเสมอไป แถมยังเกิดได้หลายแบบ

3) การกัดกร่อนโดยลม (Erosion by Wind)

4) การกัดกร่อนโดยน้ำ (Erosion by Water)

การกัดกร่อนในทะเลทราย

5) การสะสมตัวโดยลม (Deposition by Wind)

6) การสะสมตัวโดยน้ำ (Deposition by Water)

ทะเลทรายกับการสะสมตัวของตะกอน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 13 ทะเลทราย

ความรู้เพิ่มเติม

บนโลกใบนี้ เศษตะกอนไปตกอยู่ตรงไหนได้บ้าง

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: