วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อเข้าใจหลักฐานและเหตุผลของทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน
 • เพื่อจำแนกสภาพแวดล้อมทางธรณีแปรสัณฐานแบบต่างๆ
 • เพื่อทราบพื้นที่บนโลกที่เป็นตัวแทนและแสดงสภาพแวดล้อมทางธรณีแปรสัณฐานแบบต่างๆ

เนื้อหา

 • ธรณีแอ่นตัว (Geosyncline)
 • หลักฐานการแปรสัณฐาน (Evidence of Tectonic)
 • แผ่นเปลือกโลกและการเคลื่อนที่ (Plate and Movement)
 • การเคลื่อนที่ออกจากกัน (Divergent Movement)
 • การเคลื่อนที่เข้าหากัน (Convergent Movement)
 • การเคลื่อนที่ผ่านกัน (Transform Movement)
 • แบบฝึกหัด
 • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) ธรณีแอ่นตัว (Geosyncline)

“ธรณีแอ่นตัว” ทฤษฏีที่ดับมอดลง หลังการมาถึงของ “ธรณีแปรสัณฐาน”

2) หลักฐานการแปรสัณฐาน (Evidence of Tectonic)

4 หลักฐานชวนเชื่อ “ทวีปเคลื่อนที่ได้” กับความชอกช้ำของเวเกเนอร์

จากห้องทดลองสู่มหาสมุทร จากมหาวิทยาลัยสู่ดงสงคราม – ชีวิตที่ผกผันของผู้พันเฮสส์

ไวน์ . แมททิว . มอร์เลย์

3) แผ่นเปลือกโลกและการเคลื่อนที่ (Plate and Movement)

แผ่นเปลือกโลก และกลไกการเคลื่อนที่

หมู่เกาะภูเขาไฟฮาวาย-เอ็มเพอเรอร์ : ร่องรอยการเดินทางของแผ่นเปลือกโลก

ปรากฏการณ์ขั้วโลกพเนจร กับการศึกษาภูมิศาสตร์บรรพกาล

4) การเคลื่อนที่ออกจากกัน (Divergent Movement)

ความเหมือนกันของแผ่นเปลือกโลกกับรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง

5) การเคลื่อนที่เข้าหากัน (Convergent Movement)

เคล็ดลับการทำเบบี้เฟสหนังหน้าโลก

6) การเคลื่อนที่ผ่านกัน (Transform Movement)

เมื่อหนังหน้าโลกเหลื่อมกัน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 3 ธรณีแปรสัณฐาน

ความรู้เพิ่มเติม

แผ่นดินไทยมาจากไหน ? : นิทาน . ธรณีแปรสัณฐาน . ประเทศไทย

คอยดูนะ !!! แผ่นเปลือกโลกอินเดีย-ออสเตรเลีย กำลังจะแตก แล้วแยกเป็นแผ่นใครแผ่นมัน

สันเขา- เนินเขา ใต้มหาสมุทร

สภาพแวดล้อมทาง “ธรณีแปรสัณฐาน” ที่ทำให้เกิด “แผ่นดินไหว”

โลกสร้างแผ่นดินไหวได้ยังไงบ้าง

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: