วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 19 : ทรัพยากรธรณี (Geological Resource)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อทำความเข้าใจการสะสมตัวของแหล่งแร่และปิโตรเลียม
  • เพื่อทราบกระบวนการสำรวจและผลิตแหล่งแร่และปิโตรเลียม
  • เพื่อทราบพลังงงานทางเลือกชนิดต่างๆ

เนื้อหา

  • ทรัพยากรแร่ (Mineral Resource)
  • รูปแบบการทำเหมือง (Type of Mining)
  • ทรัพยากรพลังงาน (Energy Resource)
  • การสำรวจและผลิต (Exploration and Production)
  • พลังงานทางเลือก (Alternative Energy)
  • แบบฝึกหัด
  • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) ทรัพยากรแร่ (Mineral Resource)

2) รูปแบบการทำเหมือง (Type of Mining)

การเกิดแหล่งแร่เบื้องต้น

3) ทรัพยากรพลังงาน (Energy Resource)

4) การสำรวจและผลิต (Exploration and Production)

ปิโตรเลียมและการสำรวจ : ความรู้เบื้องต้น

5) พลังงานทางเลือก (Alternative Energy)

ในวันที่ปิโตรเลียมและถ่านหินเริ่มร่อยหรอ เรายังมีทางไหนให้เลือกบ้าง

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 19 ทรัพยากรธรณี

ความรู้เพิ่มเติม

แร่ประกอบหิน

เกลือ 7 แบบ : หลากสี หลายรส

มีนิคมอุตสาหกรรมเหล็กร้าง แอบอยู่กลางป่าชายขอบบุรีรัมย์

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: