เกลือ 7 แบบ : หลากสี หลายรส

เกลือ – เรียบเรียง : ธัญพร จันทาดี และ สันติ ภัยหลบลี้ เกลือที่มีดีมากกว่าความเค็ม เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักเกลือกันเป็นอย่างดี มีหลักฐานว่ามนุษย์ใช้เกลือและผลิตเกลือมาตั้งแต่ 6,000 ปี ก่อนคริสต์กาล ในอดีตกาลเกลือเป็นสิ่งมีค่ามากยิ่งกว่าทอง แต่นอกจากเกลือสีขาวในครัวที่เรารู้จักกันแล้ว ยังมีเกลือที่มีสีและรสชาติแตกต่างกันมากมายบนโลกนี้ โดยเกลือสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามการกำเนิด คือ 1) เกลือหิน (rock salt) หรือ เกลือสินเธาว์ และ 2) เกลือทะเล (sea salt) หรือ เกลือสมุทร เกลือหิน เกลือหิน (rock salt) หรือ แร่เฮไรต์ (NaCl) มีลักษณะรูปลูกเต๋า บางครั้งอาจจะ พบเห็นว่าตรงด้านข้างๆ ทุกด้านของลูกเต๋านั้น มีลักษณะบุ๋มเข้าไป คล้ายรูปปิรามิดเรียก Hopper-Shaped ส่วนลักษณะอื่นๆ จะพบน้อยมาก โดยแร่เฮไรต์บริสุทธิ์จะ โปร่งใสถึงโปร่งแสง ไม่มีสีหรือมีสีขาว ถ้าหากมีมลทินของสารประกอบอื่นเจือปนอาจมีสีเหลือง แดง น้ำเงิน และม่วง ปะปนอยู่บ้าง เอาลิ้นเเตะดูจะมีรสเค็มเหมือนเกลือโดยทั่วๆ ไป ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่นเกลือทั่วไป ไม่ว่าจะนำมาปรุงอาหาร ถนอมอาหาร เช่น การดองผัก ผลไม้ ไข่ และเนื้อ … อ่านเพิ่มเติม เกลือ 7 แบบ : หลากสี หลายรส