วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 18 : การแแปรสภาพหินและหินแปร (Metamorphism and Metamorphic Rock)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแปรสภาพหิน
 • เพื่อจำแนกระดับและสภาพแวดล้อมการแปรสภาพ
 • เพื่อทราบชนิดหินแปร

เนื้อหา

 • ปัจจัยการแปรสภาพ (Factor of Metamorphism)
 • ระดับการแปรสภาพ (Metamorphic Grade)
 • สภาพแวดล้อมการแปรสภาพ (Metamorphic Setting)
 • ชุดแร่หินแปร (Metamorphic Facies)
 • หินแปรริ้วลาย (Foliated Metamorphic Rock)
 • หินแปรไร้ริ้วลาย (Non-foliated Metamorphic Rock)
 • แบบฝึกหัด
 • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) ปัจจัยการแปรสภาพ (Factor of Metamorphism)

2) ระดับการแปรสภาพ (Metamorphic Grade)

กระบวนการแปรสภาพหิน

3) สภาพแวดล้อมการแปรสภาพ (Metamorphic Setting)

4) ชุดแร่หินแปร (Metamorphic Facies)

6 สภาพแวดล้อม ที่ทำให้หินแข็งๆ แปรสภาพได้

5) หินแปรริ้วลาย (Foliated Metamorphic Rock)

6) หินแปรไร้ริ้วลาย (Non-foliated Metamorphic Rock)

หินแปร-หินที่เปลี่ยนแค่หน้าตา แต่องค์ประกอบรวมยังเหมือนหินดั้งเดิม

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 18 กระบวนการแปรสภาพและหินแปร

ความรู้เพิ่มเติม

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: