วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อจำแนกลักษณะของชายฝั่งและชายหาด
 • เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการผุพังโดยคลื่นน้ำ
 • เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการการสะสมตัวของตะกอนโดยคลื่นน้ำ
 • เพื่อทราบแนวทางและวิธีป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

เนื้อหา

 • คลื่นน้ำ (Water Wave)
 • กระแสน้ำขึ้น-น้ำลง (Tidal Current)
 • ชายฝั่ง (Coast)
 • ชายหาด (Beach)
 • การผุพังและสะสมตัวคลื่น (Wave Erosion and Deposition)
 • การป้องกันชายฝั่ง (Coastal Stabilization)
 • แบบฝึกหัด
 • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) คลื่นน้ำ (Water Wave)

2) กระแสน้ำขึ้น-น้ำลง (Tidal Current)

คลื่นกลางมหาสมุทร และกระแสน้ำริมฝั่ง

3) ชายฝั่ง (Coast)

4) ชายหาด (Beach)

ฝั่ง . หาด . ชายฝั่ง . ชายหาด ต่างกันยังไง

5) การผุพังและสะสมตัวคลื่น (Wave Erosion and Deposition)

หินกัดกร่อนที่ฝั่ง ตะกอนสะสมตัวที่หาด

6) การป้องกันชายฝั่ง (Coastal Stabilization)

การป้องกันชายฝั่ง

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด 11 คลื่นและกระบวนการชายฝั่ง

ความรู้เพิ่มเติม

คน . หยอก . คลื่น

ขุนสมุทรจีน : จากปรากฏการณ์ฝั่งหาย สู่กลิ่นอาย หนูอยากทุบเขื่อน

คลื่นพายุซัดฝั่ง

การปรับระดับพื้นโลก-ภัยพิบัติระยะยาวจากแผ่นดินไหว

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: