คน . หยอก . คลื่น

คลื่น – ปัจจุบันรูปแบบการป้องกันภัยพิบัติการกัดเซาะชายฝั่งที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นมีอยู่อย่างน้อยๆ 4 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีก็มีลีลาในการปก ป้อง ปราม การสูญเสียหาดหรือฝั่งอย่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบการรุกรานของน้ำทะเลหรือ คลื่น ที่ก็ว่ากันไปตามหน้างาน 1) กำแพงกันคลื่น (seawall) คือความพยายามปกป้องพื้นที่ที่น้ำรุกล้ำและประชิดเข้าติดตัวแล้ว ซึ่งแทนที่จะปล่อยให้น้ำทะเลกระซวกฝั่งเพิ่มหรือเลยเถิด ก็ใช้วิธีใส่เฝือกปูนให้น้ำกระแทกปูน พอบรรเทาฆ่าเวลาไปได้บ้าง 2) คันดักทราย (groin) เป็นโครงสร้างที่ใช้ต่อสู้กับ กระแสคลื่นขนานฝั่ง (longshore current) เป็นหลัก ป้องกันไม่ให้มวลทรายในพื้นที่ถูกหอบหิ้วไปในที่อื่นๆ หรือหาดด้านข้าง 3) เขื่อนกันทรายและคลื่น (jetty) ก็เป็นโครงสร้างคล้ายคล้ายกับคันดักทราย แต่นิยมใช้กับบริเวณปากแม่น้ำที่ต่อกับทะเล ช่วยไม่ให้ทรายไหลมาปิดทับปากทางเข้า-ออกของเรือ และ 4) เขื่อนกันคลื่น (breakwater) เป็นโครงสร้างที่วางอยู่ห่างออกไปจากชายฝั่งสักหน่อย เพื่อกั้นหรือสลายคลื่นที่มาตรงๆ แรงๆ ให้เบาบางลงก่อนที่จะกระทบถึงฝั่ง เพิ่มเติม : การป้องกันชายฝั่ง ซึ่งในบรรดาโครงสร้างป้อง … อ่านเพิ่มเติม คน . หยอก . คลื่น