ฝั่ง . หาด . ชายฝั่ง . ชายหาด ต่างกันยังไง

ถ้าจะเรียกแบบเหมาๆ ริมทะเล ถือเป็นพื้นที่สำคัญพื้นที่หนึ่งของมนุษย์ ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ สันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ หรือแม้กระทั่งภัยพิบัติที่น้ำทะเลทำกับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น สึนามิ คลื่นพายุซัดฝั่ง การกัดเซาะชาายฝั่ง ทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนแต่เกิดขึ้นบริเวณริมทะเลนี้ทั้งนั้น และในทางปฏิบัติเวลาเราจะนัดหรือชวนใครไปที่ริมทะเล เราก็จะเรียกริมทะเลนั้นแตกต่างกัน ตามความคุ้นชินของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น ฝั่ง ชายฝั่ง หาด ชายหาด ซึ่งในมุมมองของคนชอบเที่ยวทะเลอย่างผม ก็ไม่ได้ผิดแผกอะไร เพราะถึงเราจะนัดกันไป ฝั่ง ชายฝั่ง หาด ชายหาด ยังไงเราก็ไปถึงที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมองในมุมของนักวิชาการ ที่จะศึกษาบริเวณริมทะเลอย่างเป็นหลักเป็นการ คำว่า ฝั่ง ชายฝั่ง หาด ชายหาด นั้นมีความหมายแตกต่างกัน (ภาษาอังกฤษก็ใช้ไม่เหมือนกัน) และที่สำคัญ ฝั่ง ชายฝั่ง หาด ชายหาด ล้วนแต่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน 1) ฝั่ง (coast) (หมายเลข 7) หมายถึง ส่วนของพื้นดินที่ติดกับทะเล แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการกระทำของทะเล โดยมีขอบเขตตั้งแต่ ชายฝั่ง (coast line) (หมายเลข 6) เข้าไปทางแผ่นดิน โดยปกติบริเวณชายฝั่งมักพบเป็น เน … อ่านเพิ่มเติม ฝั่ง . หาด . ชายฝั่ง . ชายหาด ต่างกันยังไง