หินกัดกร่อนที่ฝั่ง ตะกอนสะสมตัวที่หาด

ด้วยกระแสคลื่นทะเลที่ซัดเข้า หาด (shore) และ ฝั่ง (coast) อย่างไม่มีทีท่าว่าจะหมดเรี่ยวแรง ทำให้ริมชายฝั่งทะเลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในทุกๆ วัน แทบจะทุกด้าน โดยในทางธรณีวิทยา กระบวนการหลักๆ ที่เกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งประกอบไปด้วย 2 กระบวนการ คือ 1) การกัดกร่อน (erosion) ของหิน และ 2) การสะสมตัว (deposition) ของตะกอน ซึ่งผลจากทั้ง 2 กระบวนการทางธรณีวิทยาเหล่านี้ ทำให้ฝั่งหรือหาด มีรูปร่างหน้าตาหรือ ภูมิลักษณ์ (landform) ที่เฉพาะตัวและน่าสนใจ บางภูมิลักษณ์ช่วยบ่งบอกทิศทางการกระแทกของคลื่น ในขณะที่บางภูมิลักษณ์ ก็บอกถึงเสถียรภาพของพื้นดินหรือความเป็นบกที่เป็นอยู่ ดังนั้นการทำความเข้าใจและสามารถแปลความได้ว่าภูมิลักษณ์แต่ละแบบนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร จะช่วยให้เราอาศัยอยู่ชิดทะเลได้อย่างเข้าอกเข้าใจและง่ายขึ้น การกัดกร่อนหินโดยคลื่น (wave erosion) เกิดจากคลื่นกระทบทำให้หินผุพัง ตะกอนขนาดทรายอยู่ตามชายหาด เล็กกว่านั้นก็จะลงไปที่ทะเลลึก ถ้าใหญ่กว่านั้นก็ทำให้ถึงขนาดทราย โดยคลื่นจะกระแทกไปเรื่อย ซึ่งผลจากการกัดกร่อนของคลื่นน้ำทะเล ทำให้ชายหาดมีลักษณะภูมิลักษณ์ต่างๆ มากมาย เช่น กัดกร่อนตามแนวหน … อ่านเพิ่มเติม หินกัดกร่อนที่ฝั่ง ตะกอนสะสมตัวที่หาด