วิทยาศาสตร์โลก

บทที่ 1 : เอกภพและโลก (Universe and Earth)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • เพื่อเข้าใจกระบวนการเกิดเอกภพ ระบบสุริยะและโลก
 • เพื่อจำแนกเทหวัตถุในระบบสุริยะ
 • เพื่อทราบคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของโลก

เนื้อหา

 • เอกภพ (Universe)
 • ระบบสุริยะ (Solar System)
 • เทหวัตถุ (Space Object)
 • กำเนิดโลก (Origin of the Earth)
 • เกี่ยวกับโลก (About the Earth)
 • โลกศาสตร์ (Earth Science)
 • แบบฝึกหัด
 • ความรู้เพิ่มเติม

ขอให้มีความสุขและสนุกไปกับโลกของเรานะครับ ?

1) เอกภพ (Universe)

2) ระบบสุริยะ (Solar System)

3) เทหวัตถุ (Space Object)

4) กำเนิดโลก (Origin of the Earth)

5) เกี่ยวกับโลก (About the Earth)

6) โลกศาสตร์ (Earth Science)

แบบฝึกหัด

ความรู้เพิ่มเติม

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: