เชื่อกันไปได้ยังไง ว่าเอกภพและโลกเกิดจากกลุ่มหมอกควัน

ถ้าจะว่ากันตามนิยาม เอกภพ (universe) จะหมายถึง ทุกๆ อย่างที่มีอยู่ในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น 1) สสาร (หรือเทหวัตถุ) 2) พลังงาน รวมทั้ง 3) พื้นที่ว่าง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันขอบเขตที่แน่ชัดของเอกภพ นักวิทยาศาสตร์จึงตั้งสมมุติฐานว่าเอกภพนั้นไม่มีขอบเขต โดยเอกภพจะประกอบไปด้วยระบบย่อยที่เรียกว่า กาแล็กซี (galaxy) หลายล้านกาแล็กซี่ ซึ่งโลกของพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของ กาแล็กซีทางช้างเผือก (Milky Way) จักรวาล (cosmos) หมายถึง ระบบที่มีองค์ประกอบภายในสอดคล้องกันอย่างเป็นระเบียบ ในอดีต พิทากอรัส (Pythagoras) นักคณิตศาสตร์ชาวกรีก ใช้ศาสตร์ที่เรียกว่า จักรวาลวิทยา (cosmology) มาช่วยอธิบายความเป็นระเบียบและสอดคล้องกันของทุกอย่างในเอกภพ ทำให้คำว่า “เอกภพ” และ “จักรวาล” จึงมักใช้สื่อแทนถึงกันได้มาจนถึงทุกวันนี้ ทฤษฏีการเกิดเอกภาพ ถึงแม้ว่าหนูจะเป็นเรื่องที่ห่างไกล ห่างไกลทั้งในแง่ของระยะทางและในแง่ของระยะเวลา แต่คำถามที่ว่า เอกภพ กาแล็กซี ระบบสุริยะรวมทั้งโลกที่พวกเราอาศัยอยู่นั้น มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง ซึ่งจากการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันมานานในการค้นหาคำตอบนี้ในแวดวงวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมีการนำเสนอท … อ่านเพิ่มเติม เชื่อกันไปได้ยังไง ว่าเอกภพและโลกเกิดจากกลุ่มหมอกควัน