6 วรรณะของ “เทหวัตถุ” ในเอกภพ

โดยนิยาม เทหวัตถุ (space object) หมายถึง สสารรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบสุริยะ ซึ่งตั้งแต่เล็กจนโต พวกเรามีโอกาสได้รู้จักเทหวัตถุต่างๆ มากมาย ช่วงประถมครูก็เคยสอนเรื่องดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ พอขึ้นมัธยม คำว่าดาวเคราะห์น้อย ดาวตก ดาวบริวาร ฯลฯ ก็เริ่มเข้ามาให้คุ้นหู ซึ่งพอเรียนมาได้สักพักสิ่งที่พวกเราสรุปได้ก็คือ เทหวัตถุเหล่านั้นมีชื่อให้ต้องจำหลากหลาย ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันสำคัญหรือมีลำดับขั้นยังไง แต่จาก การประชุมสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากล (International Astronomical Union, IAU) ปี พ.ศ. 2549 เขามีมติในการจัดระบบและจำแนกกลุ่มของเทหวัตถุต่างๆ ในระบบสุริยะให้เป็นระเบียบ พอมาดูในรายละเอียดก็พบว่าไอ่ที่เรารู้จำรู้จักกันมานมนาน เอาเข้าจริงๆ ก็แบ่งได้แค่ 6 ชนิด หรือ 6 วรรณะ 1. ดาวฤกษ์ (Star) ดาวฤกษ์ (star) หมายถึง ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง ซึ่งในระบบสุริยะมี ดวงอาทิตย์ อยู่ดวงเดียวที่มีฐานะเป็นดาวฤกษ์ โดยดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกไปประมาณ 14.5 x 106 กิโลเมตร มีขนาดใหญ่กว่าโลก 1 ล้านเท่า และมีอุณหภูมิสูงถึง 5,500-6,100 องศาเซลเซียส เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของระบบสุริยะและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งม … อ่านเพิ่มเติม 6 วรรณะของ “เทหวัตถุ” ในเอกภพ