แผ่นดินไหว

บทที่ 5 เครื่องและเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อให้เข้าใจกลไกการทำงานของทั้งเครื่องตรวจจับและเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว และสามารถเลือกใช้เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวรุ่นต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือวัตถุประสงค์ในการตรวจวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าใจการติดตั้งสถานีตรวจวัดและการวางเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวในเบื้องต้น

เนื้อหา

  • เครื่องตรวจจับแผ่นดินไหว
  • เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว
  • การติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว
  • เครือข่ายวัดแผ่นดินไหว

ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ?

1) เครื่องตรวจจับแผ่นดินไหว

เครื่องจับแผ่นดินไหวแรกของโลก กับความคูลของคุณปู่จาง

2) เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว

เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว (Seismometer)

3) การติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว

4) เครือข่ายวัดแผ่นดินไหว

เครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหว

แบบฝึกหัด

ความรู้เพิ่มเติม

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: