แผ่นดินไหว

บทที่ 6 คลื่นแผ่นดินไหวและการตอบสนอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว ตลอดจนแนวทางทางวิศวกรรมที่ใช้ในการบรรเทาผลกระทบจากแผ่นดินไหว
  • สามารถใช้ประโยชน์คลื่นไหวสะเทือนที่ตรวจวัดได้มากำหนดจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว

เนื้อหา

  • คลื่นแผ่นดินไหว
  • กลวิธีชี้เป้า
  • เมื่อคนโดนคลื่น
  • เมื่อคนสู้คลื่น

ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ?

1) คลื่นแผ่นดินไหว

แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว : หน้าตา นิสัย และหน่วยวัด

การลำดับญาติ คลื่นแผ่นดินไหว

2) กลวิธีชี้เป้า

กลวิธีชี้เป้า (แผ่นดินไหว)

3) เมื่อคนโดนคลื่น

4) เมื่อคนสู้คลื่น

แผ่นดินไหว : เมื่อคลื่นยำคน เมื่อคนสู้คลื่น

แบบฝึกหัด

ความรู้เพิ่มเติม

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: