เครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหว

อย่างที่รู้ๆ กัน ว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแต่ละครั้ง แรงสั่นสะเทือนสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทุกทางและไกลหลายพันกิโลเมตร โดยเฉพาะแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ จึงไม่ผิดนักที่จะบอกว่าบนโลกนี้ยังมีอีกหลายที่ ที่ยังไม่เคยเกิดแผ่นดินไหว แต่ไม่มีที่ใดที่ไม่เคยได้รับแรงสั่นสะเทือน แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านเทคนิคของ อุปกรณ์ล่าแผ่นดินไหว และข้อจำกัดอื่นๆ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวก็ไม่ใช่ว่าทุกสถานีจะสามารถตรวจจับคลื่นได้ ซึ่งถ้าคิดในแง่โอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกับแผ่นดินไหว วิธีที่ดีที่สุดคือการจับมือกันเป็นเครือข่าย ฉันวัดได้บ้าง เธอวัดได้บ้างแล้วเอาข้อมูลมาแบ่งปันกันศึกษา ปัจจุบัน เครือข่ายสถานีวัดแผ่นดินไหว (Seismic Network) มีอยู่ทั่วโลก หลายเครือข่าย หลายเจ้าของ หลายผู้ดูแล ซึ่งหากจำแนกตามขนาดของเครือข่าย สามารถจำแนกเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวได้หลายระดับ เช่น เครือข่ายโลก (global seismic network) เครือข่ายประเทศ (regional seismic network) เครือข่ายท้องถิ่น (local seismic network) เครือข่ายชั่วคราว (temporary network) ซึ่งในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างสั้นๆ ในบางเครือข่ายที่พอรู้จักมักคุ้นกัน เพราะถ้าจะให้ไล่เรี … อ่านเพิ่มเติม เครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหว