เครื่องจับแผ่นดินไหวแรกของโลก กับความคูลของคุณปู่จาง

ย้อนอดีตกลับไปในสมัยราชวงศ์ฮั่น ด้วยความเก่งกล้าสามารถของฮ่องเต้ในยุคนั้น ทำให้ราชวงศ์ฮั่นสามารถรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นแผ่ไพศาลไปเกือบทั่วประเทศจีนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ด้วยธรรมชาติของธรณีแปรสัณฐาน (tectonic) ในพื้นที่ ทำให้อาณาจักรฮั่นเกิดแรงสั่นบ่อยครั้งจากแผ่นดินไหว และประชาชนของฮ่องเต้ก็ได้รับทุกข์เข็ญให้เห็นกันอยู่เนืองๆ ด้วยคอนเซ็ปของฮ่องเต้ที่ต้องบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ฮ่องเต้จึงมีรับสั่งให้เจ้าเมืองต่างๆ ต้องส่งข่าวโดยเร็วเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งกรรมก็มาตกลงตรงที่ ม้าเร็วต้องคอยคาบข่าวควบเข้าเมือง อย่างไม่หยุดหย่อน ซึ่งช่วงแรกก็โอเคดีตามแรงม้า แต่พอยืนระยะยาวๆ ม้าเหนื่อย ม้าเริ่มท้อแท้ และฮ่องเต้เริ่มสงสารม้า จึงสั่งให้นักประดิษฐ์คู่กาย ซึ่งเป้นชายที่ชื่อว่า จาง เหิง (Zhang Heng) คิดค้นหาวิธีรู้ข่าวแผ่นดินไหวโดยไม่ต้องอาศัยม้า ปฐมบทการล่าแผ่นดินไหวจึงเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 675 โดยคุณปู่จางได้คิดค้นและสร้างอุปกรณ์ล่าแผ่นดินไหว ลักษณะคล้ายโอ่งที่มีมังกร 8 ตัว กอดโอ่งกลับหัวกระจายอยู่ทั่ว 8 ทิศ และที่ฐานโอ่งมีลูกกบแหงนคออ้าปากอยู่ใต้มังกรทุกตัว ทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวและค … อ่านเพิ่มเติม เครื่องจับแผ่นดินไหวแรกของโลก กับความคูลของคุณปู่จาง