แผ่นดินไหว

บทที่ 7 ขนาดและมาตราวัดแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อให้เข้าใจและสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง 1) ขนาดแผ่นดินไหว 2) แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว และ 3) ความรุนแรงแผ่นดินไหว
  • เพื่อให้รู้จักแผนที่ความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่า รวมทั้งวิธีการศึกษาและประโยชน์ของการนำไปใช้

เนื้อหา

  • ขนาดแผ่นดินไหว
  • แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว
  • ความรุนแรงแผ่นดินไหว
  • แผนที่ความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่า

ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ?

1) ขนาดแผ่นดินไหว

ขนาดแผ่นดินไหว : ความหลากหลาย และ การปรับเทียบ

2) แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว

แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว : หน้าตา นิสัย และหน่วยวัด

3) ความรุนแรงแผ่นดินไหว

รู้จัก “ความรุนแรงแผ่นดินไหว” ซึ่งไม่ใช่แรงสั่นสะเทือน

4) แผนที่ความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่า

แผนที่ความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่า : การสำรวจและประโยชน์ของแผนที่

แบบฝึกหัด

ความรู้เพิ่มเติม

10 เหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์

สรุปหน่วยวัดแผ่นดินไหว กับข้อคิดการดับทุกข์

ย้อนรอย แผ่นดินไหว 4.8 ปี 49 ประจวบฯ : หากนักธรณีวิทยาไม่ลงพื้นที่ไปในวันนั้น เรื่องอาจจะพัลวันไปมากกว่านี้

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: