แผนที่ความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่า : การสำรวจและประโยชน์ของแผนที่

ปัจจุบันเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก กรมธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US. Geological Survey) หรือ USGS (https://earthquake.usgs.gov/) จะรายงานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้นอย่างทันท่วงที ซึ่งนอกเหนือจาก 1) เวลาการเกิดแผ่นดินไหวในรายละเอียดระดับวินาที 2) จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวพร้อมความลึก และ 3) กลไกการเกิดแผ่นดินไหว อีกข้อมูลหนึ่งที่ขาดไม่ได้และ usgs มักจะรายงานอยู่เสมอ คือ แผนที่ความรุนแรงแผ่นดินไหว (intensity map) ที่ประมวลผลและสร้างจากข้อมูลการรายงาน ความรุนแรงแผ่นดินไหว (earthquake intensity) หรือ ความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างและความรับรู้ของประชาชนที่มีต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนั้นในแต่ละพื้นที่ ซึ่งกำหนดไว้ในระดับ I ถึงระดับ XII ระดับ ตามมาตราเมอร์คัลลี่แปลง (Modified Mercalli Intensity Scale หรือ MMI scale) มาตราความรุนแรงแผ่นดินไหว นิยมใช้เป็นเลขโรมัน เนื่องจากป้องกันความสับสนปนกันระหว่างตัวเลขอารบิก 9.0 ของขนาดแผ่นดินไหว และระดับ IX ของความรุนแรงแผ่นดินไหว ในเบื้องต้น ประโยชน์ของแผนที่ความรุนแรงแผ่นดินไหวจะช่วยให้ประชาชนทราบสถานการณ์ … อ่านเพิ่มเติม แผนที่ความรุนแรงแผ่นดินไหวเท่า : การสำรวจและประโยชน์ของแผนที่